HOVVÅRD

Jag verkar enligt SANHCP's metod, den är baserad på den nyaste forskningen från bland annat Dr. Robert Bowker.

Metoden härstammar från hur vildhästarnas hovar såg ut och med den här verkningen skapar man en frisk välfungerande hov som inte behöver beslag. Tillsammans med mig så jobbar vi mot en helt oöm häst med korrekta vinklar och rörelsemönster.

Inom SANHCP's metod ryms även en hel del foderlära och tips kring hur du förändrar din hästs miljö för att uppnå bästa resultat, tanken är att vi tillsammans sätter upp en kortsiktig och en långsiktig plan för just din häst.